Voorwaarden voor winacties

Algemene voorwaarden voor winacties

 

De winactie wordt georganiseerd door Marketing Specifiek.

 

Deelname actie

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op Marketing Specifiek social media hebt gereageerd, beschreven stappen hebt doorlopen op de voorgeschreven manier, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld of bewijs verstuurd per mail.
  1. Eenmalige deelname per persoon
  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder
 3. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld.
 4. Personen die verbonden zijn met Marketing Specifiek als partner of als klant kunnen worden uitgesloten van deze actie. Hier kan toe worden besloten als het deze samenwerking in de weg staat bij deze actie.
 5. Marketing Specifiek is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden of via de mail als het via de website is.
 3. Wanneer de winnaar niet binnen een week op de mail reageert, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Marketing Specifiek is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

 

Specifieke regels bij actie: win 3 uur

 1. Uit iedere 10 personen die een mail gestuurd hebben en zijn goedgekeurd, is er 1 winnaar.
 2. Volg alle beschreven stappen nauwkeurig voor een geldige deelname.